P.A.S. TEST

HVAD ER P.A.S?

PAS - Pædagogisk Analyse System - er en kvalitativ pædagogisk afdækning, som baserer sig på Howard Gardners teorier om de multible intelligenser, Lurias blokteori og Vygotskijs teori om zonen for nærmeste indlæring. Det er et batteri af opgaver, som henvender sig til elevens forskellige intelligenser. I hver opgave laver man observationer på personens opmærksomhed, tempo, hukommelse, analyse og strategi. Denne metode anvendes til at kunne påbegynde en målrettet undervisning eller fremtidsbeskæftigelse.

Det bruges til at beskrive personens bedst fungerende indlæringskanal og stærkeste intelligenser (den visuelle, den sproglige-, den logisk-matematiske-, den musiske-, den motoriske-, den personlige- og den sociale intelligens. Vi får noget at vide om elevens kognitive stil, for ud fra den at kunne lave en præcis individuel undervisnings- /handleplan. Alle opgaverne i PAS kan vurderes ud fra elevens strategier og kognitive funktioner. Derudover er følgende emner omfattet af opgaver i materialet: Omtanke, hastighed, fremkaldelse og anvendelse af viden (Hilling, 2000).


HVAD BRUGES DET TIL?

Det bruges til at beskrive personens bedst fungerende indlæringskanal og stærkeste intelligenser (den visuelle, den sproglige-, den logisk-matematiske-, den musiske-, den motoriske-, den personlige- og den sociale intelligens. Vi får noget at vide om elevens kognitive stil, for ud fra den at kunne lave en præcis individuel undervisnings- /handleplan. Alle opgaverne i PAS kan vurderes ud fra elevens strategier og kognitive funktioner. Derudover er følgende emner omfattet af opgaver i materialet: Omtanke, hastighed, fremkaldelse og anvendelse af viden (Hilling, 2000).


HVEM HAR UDVIKLET PAS-SYSTEMET?

PAS er udviklet af den danske neuropsykolog Steen Hilling og er tænkt som et forsøg på at inddrage specialpædagogikken i neuropsykologien.


HVEM ANVENDES PAS PÅ?

PAS'en anvendes i dag på vidt forskellige persontyper og på vidt forskellige undervisningsinstitutioner/projekter. Her kan eksempelvis nævnes:

- børnehaver (børn fra 6 år)
- folkeskoler
- A-klasser
- efterskoler
- voksenskoler
- produktionsskoler
- tekniske skoler
- sprogskoler
- EGU
- VUC


HERUDOVER ANVENDES PAS TIL AFKLARING AF:

- børns indlæringsparathed før skolestart
- personer i beskæftigelsesforanstaltninger
- personer på sygedagpenge
- integration af to-sprogede


DER ER LIGELEDES SET POSITIVE RESULTATER MED PÆDAGOGISKE AFDÆKNINGER AF:

- psykisk udviklingshæmmede
- senskadede
- socialt-emotionelt skadede elever
- sindslidende
- to-sprogede elever
- elever med læse-stave vanskeligheder
- elever med specifikke indlæringsvanskeligheder.


PAS-AFDÆKNING AF TO-SPROGEDE PERSONER

Mange to-sprogede personer får ikke det optimale udbytte af en sprogundervisning på grund af indlæringsvanskeligheder. Personerne får gennem PAS-afdækningen indblik i deres egne stærke og svage sider. Denne opnåede selvindsigt er medvirkende til at motivere den enkelte til at yde en indsats for at få lært sproget.

PAS-afdækningen foregår oftest med tolk.


HVORDAN FORETAGES AFDÆKNINGEN?

Afdækningen indledes med en samtale. I samtalen deltager personen, der skal have foretaget den individuelle pædagogiske afdækning og andre relevante personer, eksempelvis personens sagsbehandler eller lærer. Samtalen har til formål at belyse:
- hvilke problemer er der?
- hvor detaljeret kan vi beskrive problemerne?
- hvilke andre undersøgelsesresultater foreligger?

Samtalen skal afklare, hvad vi skal undersøge nærmere.

Selve afdækningen optages på video. Når afdækningen er afsluttet, udarbejdes forslag til handleplan på baggrund af resultaterne. Forslag til handleplan vil foreligge efter 3 uger og vil blive præsenteret på et møde, hvor personen, der har gennemgået afdækningen, deltager sammen med øvrige relevante personer.


PRIS

Yderligere information samt oplysning om pris kan indhentes. Tid og sted for PAS-afdækningen efter aftale.


HVEM ER:

HOWARD GARDNER:
Født i 1943 i USA. Nulevende amerikansk psykolog og professor ved Harvard University samt adjunct professor i neurologi og medicin ved Boston University School of Medicine.

LEV VYGOTSKIJ:
(1896-1934), russisk psykolog. Foranlediget af sit arbejde med børn med udviklings-forstyrrelser begyndte han i 1920' erne at studere psykologi. Vygotskij undersøgte bl.a. udviklingen af og sammenhængen mellem tænkning og sprog.

ALEXANDER R. LURIA:
(1902-1977), russisk psykolog og læge, neuropsykologiens grundlægger. Samarbejdede med Lev Vygotskij.