Kneipps filosofi

Den grundlæggende filosofi bag Sebastian Kneipp’s fem søjler.

Sebastian Kneipps lærdom/filosofi for det hele menneske

”Alt, hvad vi behøver for at holde os sunde, har naturen skænket os rigeligt af”.
Drevet af dette livssyn dannede Sebastian Kneipp allerede for 150 år siden en universel livsfilosofi, som tog sit udgangspunkt i de fem søjler:

Den sundhedsbefordrende virkning fra vand.
Den helbredende kraft fra udvalgte planter.
Motion.
Sund ernæring.
God, indre balance i krop, sjæl og ånd.


Det var Sebastian Kneipp’s store erkendelse af vandets sundhedsmæssige betydning for kroppen, som dengang han levede, gav ham tilnavnet ”Vanddoktoren”.
Og det var også vandet, som reddede hans liv.

I en alder af 28 år led den teologistuderende S. Kneipp af lungetuberkulose. En sygdom, som i midten af det 19. århundrede oftest endte med en dødelig udgang. Men S. Kneipp overlevede sygdommen, fordi han badede i floden Donau. Gang på gang badede han i den iskolde flod. Efter flere ugers forløb blev han rask og levede derefter videre i 48 år.
I 1897 døde han – som af paven var udråbt til ”Monsignore” – som ”Wohltäter der Menschheit” (velgører af menneskeheden) i Bad Wörishofen.

Sebastian Kneipp’s ”helhedsbetragtning af den menneskelige krop” gælder i dag stadig som vejviser indenfor naturlige helbredelsesmetoder men også som et nutidigt alternativ til traditionel behandling.

Den succesrige selvhelbredelsesmetode fik S. Kneipp (1821-1897) til at fortsætte med sin forsk-ning. Han begyndte at udbygge egne samt andre anskuelser og naturhelbredelsesmetoder i det 19. århundrede til en systematisk behandlingsvejviser, som han i løbet af sit liv kombinerede og videre-udviklede til fordel for den moderne menneskeheds behov.
På dette grundlag og med udgangspunkt i erfaringerne fra sin egen selvhelbredelse udviklede han et visionært livskoncept, som menneskeheden – set ud fra vore livsvaner og vore omgivelser – betrag-ter som en samlet og uadskillelig livsfilosofi.

Det lykkedes for S. Kneipp at omsætte de igennem årtusindlange kendte sammenhænge mellem sundhed, skønhed, pleje og velbefindende til nutidig tænkning og at videregive disse til nutidig anvendelse.

Navnet Kneipp står dermed ikke kun for videnskabeligt funderede naturprodukter og anvendelsen af disse. Det står samtidig også for en harmonisk universel helhedsbetragtet livsstil – altså det vi i dag ofte betegner som Wellness.

Hjørnestenene i denne filosofi består af fire elementer/søjler og deres fælles samspilspartner, som er følgende: Vand, Planter, Bevægelse og Ernæring. Den fælles samspilspartner er den indre Balance.

Vand
Vand er en ideel varme- og kuldeleder, ligesom det også har en kemisk og mekanisk tiltrækning. I den centrale såkaldte hydroterapi – den berømte Kneipp-Kur – finder vi derfor den velgørende anvendelse af varmt og koldt vand. Den påvirker kredsløbet og har en positiv indvirkning på krop-pens selvhelbredende egenskaber.

Planter
Læren om den helbredende virkning af udvalgte urter og andre planter tager sit udgangspunkt i årtusindgamle erfaringer. Højtdoserede planteekstrakter i den mest vidtgående naturlige form, som de fremgår af de bevarede opskrifter fra S. Kneipp, danner basis for den virksomme helbredelse og aktive sundhedsbeskyttelse, for den ydre skønhed og det indre velbefindende.

Bevægelse
Et vigtigt aspekt er den regelmæssige kropslige aktivering, som helst bør foregå i fri natur. Lette kropslige aktiviteter som vandring, svømning og cykling såvel som udvalgte træningsprogrammer uden præstationspres bringer organismen i bevægelse og understøtter dermed såvel dens naturlige modstandskraft som det almene velbefindende.

Ernæring
En afvekslende og sund ernæring understøtter den samlede indsats. For Kneipp handlede det imid-lertid ikke om strenge diæter men i stedet om den udsøgte nydelse af næringsrige og så vidt muligt fedtfattige næringsprodukter. Men da mad og drikke har en central betydning for den indre balance og livsglæde, var det af stor betydning, at måltiderne blev indbydende tilberedt og smagte godt.

Balance
Alle disse elementer er hver især vigtige for opretholdelsen af en god sundhed. Dog opnås den største virkning i bevidstheden om en samtidig harmonisk livsførelse. Denne samlede harmoni af de fem elementer er efter Sebastian Kneipps anskuelse en grundlæggende forudsætning for et sundt, aktivt og tilfreds liv. Balance står som det øverste princip over søjlerne og forener dem til et samlet meningsfyldt hele.

Kneipp vil gøre en forskel i Danmark

I Danmark høster de vellidte/-kendte bade- og hudplejeprodukter stor anerkendelse hos be-folkningen. Produkterne, som har et rigt indhold af de gode fedtsyrer samt olieudtræk fra planter og duft fra æteriske olier, retter sig mod pleje, opbygning og bevaring af hudens fugtighed og elasticitet og er anvendelige til alle hudtyper.
Badesalte og –olierne er velegnet til såvel almindelige karbad, spa og whirlpools men kan også anvendes til fod- og håndbade. Ligeledes kan badesaltene anvendes som ”luftrenser” i indemiljøet såvel i hjemmet, hotellet som på arbejdspladsen.

Produkterne er fremstillet uden anvendelse af skadelige konserverings- og farvestoffer og er derma-tologisk testet. Produkterne er ikke testet på dyr.

Produkterne forhandles hos førende helsekostbutikker, fodplejere, alternative behandlere, hoteller samt forhandlere af bademiljøer. Find din nærmeste forhandler på www.indkoeb-kneipp.dk

Virksomheden Kneipp

Kneipp-gruppen – en virksomhed med baggrund i rige traditioner og indføling med tidens puls.

Produktionsvirksomhed, som gennem de sidste 110 år har anvendt virksomme og naturlige opskrifter til fremstilling af produkter til sundhed og velbefindende.

Tradition forpligter: Den under navnet kendte og populære ”Kräuter-pfarrer” (urte-præst) Sebastian Kneipp anses som værende én af de vigtigste pionerer på området ”sundhedsprodukter baseret på planter”, som i dag er mere aktuelle end nogen sinde. Allerede i 1891 lagde han sammen med Würzburg-apotekeren Leonhard Oberhäusser grundstenen til Kneipp-gruppen, som han senere overdrog rettighederne til med hensyn til udviklingen, fremstillingen og salg af såvel farmaceutiske, kosmetiske som ernæringsrigtige levnedsmidler præget med ”navnet og billedet af præsten Sebastian Kneipp”.

Kneipp-gruppens historiske forløb munder ud i en aktuel og nulevende trend for sundhed og natur-lig livsførelse. I dag udbyder den velrenommerede virksomhed såvel lægemidler og kosttilskud som hudplejemidler og badeprodukter af høj kvalitet til alle, som vægter naturen og sundheden højt. Med naturmedicinkompetence, farmaceutisk erfaring og et højtmoderne produktionsapparat erobrer virksomheden nye markeder i såvel ind- som udland og viser dermed sin enestående innovations-evne i forbindelse med udbredelsen af de fantastiske og traditionsrige produkter. I overensstemmel-se med den ledende tanke ”Kneipp virker”, tager man især afsæt i en universel helhedsbetragtning, der kan virke som problemløser for kroppen.

Kneipps filosofi, som tager udgangspunkt i de 5 søjler vand, planter, bevægelse, ernæring og den indre balance spiller her en forfriskende, ensartet og aktuel rolle. For Kneipp er den aller vigtigste opgave at bistå den enkelte forbruger i hverdagen med en let integrerbar opskrift indeholdende råd og dåd til dagligt velvære. I dag har det enkelte menneske mindre tid og kæmper med såvel arbejdsmæssige - som private belastninger af kroppen. Her tænkes især også på kvindens ændrede rollemønster, hvor hun i bestræbelserne med at få arbejds-, familie- og privatliv til at hænge sammen nemt og ubesværet kan anvende Kneipps integrerede opskrift på sundhed og velvære.
Netop her har Kneipp mulighed for at sætte ind med de velbevarede og velkendte produkter baseret på naturen og en videnskabeligt baseret viden, som nemt lader sig integrere i hverdagen og som sætter menneskets naturlige sundhed i fokus.

Hovedkompetencen i Kneipp ligger i forarbejdningen af planteråstofferne til innovative produkter. Kontrolleret plantedyrkning, strenge analysegennemførelser og en skånende forarbejdning garan-terer for såvel beviselig førsteklasses kvalitet og en optimal effekt af det endelige produkt. Dertil bidrager også den strenge farmaceutiske fremstillingsproces, som sørger for, at samtlige produkter fremstilles under samme kontrollerede forhold som lægemidlerne.

Internationalt opererer Kneipp-gruppen succesrigt med sine to datterselskaber i hhv. Benelux siden 1951 og siden 1996 i Schweiz. Herudover forhandles produkterne internationalt i atten øvrige lande i verden – herunder også i Danmark. Især høster de vellidte/-kendte bade- og hudplejeprodukter stor anerkendelse af hele den internationale befolkning.

Kneipp-gruppen er idag en moderne, traditionsrig og international virksomhed med et stort udvik-lingspotentiale, som i sin videreudvikling af produkter håndhæver den betydningsfulde arv og den universelle filosofi fra medstifteren og navngiveren Sebastian Kneipp.